Menu Utama

     Pendiri SCJ

     Kongregasi SCJ
     Perdoman Hidup
     Propinsi Indonesia
     Karya
     Komunitas
     Elenchus
Doa Persembahan   
     Artikel
     Necrologium
     Link Propinsi SCJ
     BLOG Berita
 
Kontak - Info


Propinsialat SCJ Indonesia

Jl. Karya Baru 552/94  Km.7
Palembang  30152
Sumatera Selatan
Indonesia
Telp.: (+62) 0711 410835
Fax: (+62) 0711 417533
Email: sekpropscj@gmail.com

 
Completorium

- Rabu -

PEMBUKAAN

P. Ya Allah, bersegeralah menolong aku.
S. Tuhan, perhatikanlah hamba-Mu.
P. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus.
S. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Alleluya.

(Selama Masa Prapaska Alleluya tidak diucapkan.)

PERNYATAAN TOBAT

S.
Saya mengaku kepada Allah yang mahakuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian, saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa.
Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada Saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah, Tuhan kita.

atau:

P.
Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan kasihanilah kami,
S.
Tuhan kasihanilah kami.
P. Engkau datang memanggil orang yang berdosa.
Kristus kasihanilah kami,
S. Kristus kasihanilah kami.
P. Engkau duduk di sisi Bapa sebagai pengantara kami.
Tuhan kasihanilah kami
S. Tuhan kasihanilah kami

atau:

P. Kasihanilah kami ya Tuhan
S. Karena kami orang berdosa
P. Tunjukkanlah kepada kami, ya Tuhan, belaskasihan-Mu
S. dan anugerahkanlah keselamatan-Mu kepada kami

Lalu menyusul absolusi sebagai berikut:

P. Semoga Allah yang mahakuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal.
S. Amin.

MADAH

Ya Tuhan dan penyelamat,
sebelum beristirahat,
kami bersyukur pada-Mu,
atas hari yang berlalu.

Kami mohon Kau ampuni,
karna sungguh menyadari,
pikiran dan perbuatan,
yang sangat kami sesalkan.

Kabulkanlah permohonan,
yang kini kami panjatkan,
ya Yesus yang berkuasa,
bersama Bapa dan Roh-Nya. Amin.

MAZMUR

Antifon 1: Sudilah Engkau menjadi gunung pengungsian dan benteng pertahanan-ku yang kuat (M.P. Alleluya).

Mazmur 30 (31), 1-6 - Doa orang menderita yang penuh kepercayaan
Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu Kuserahkan nyawa-Ku (Luk 23, 46).

Kepada-Mu, ya Tuhan, aku berlindung, *
    jangan sampai aku dikecewakan!

Demi kesetiaan-Mu selamatkanlah aku, +
    condongkanlah telinga-Mu kepadaku *
    dan bebaskanlah aku segera!

Sudilah Engkau menjadi gunung pengungsianku *
    dan benteng pertahananku yang kuat.

Sebab Engkaulah pelindung dan penyelamatku, *
    dan demi nama-Mu Engkau akan membimbing dan menuntun daku.

Engkau akan melepaskan daku dari jaring +
    yang dipasang untuk menjerat aku, *
    sebab Engkaulah pelindungku.

Ke dalam tangan-Mu kuserahkan hidupku, *
    tebuslah aku, ya Tuhan Allah.

Kemuliaan kepada Bapa *
    dan Putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu *
    dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon 1: Sudilah Engkau menjadi gunung pengungsian dan benteng pertahanan-ku yang kuat (M.P. Alleluya).

Antifon 2: Dari jurang yang dalam aku berseru kepada-Mu, ya Tuhan (M.P. Alleluya).

Mazmur 129 (130) - Dari jurang yang dalam aku berseru
Kristus akan menyelamatkan umat-Nya dari dosa mereka (Mat 1, 21).

Dari jurang yang dalam aku berseru kepada-Mu, ya Tuhan, *
    Tuhanku, dengarkanlah seruanku.

Hendaklah telinga-Mu menaruh perhatian *
    kepada jeritan doaku.

Jika Engkau menghitung-hitung kesalahan, ya Tuhan, *
    siapakah dapat bertahan?

Tetapi syukurlah Engkau suka mengampuni, *
    sehingga orang mengabdi kepada-Mu dengan takwa.

Aku berharap akan Tuhan, *
    hatiku mengharapkan firman-Nya.

Hatiku menantikan Tuhan, *
    lebih dari penjaga menantikan fajar.

Lebih dari penjaga menantikan fajar, *
    Israel menantikan Tuhan!

Sebab pada Tuhanlah kasih setia *
    dan penebusan yang berlimpah-limpah.

Tuhanlah yang akan membebaskan Israel *
    dari segala kesalahannya.

Kemuliaan kepada Bapa *
    dan Putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu *
    dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon 2: Dari jurang yang dalam aku berseru kepada-Mu, ya Tuhan (M.P. Alleluya).

BACAAN SINGKAT

Ef 4, 26-27
Jangan berdosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah memberi kesempatan kepada setan.

LAGU SINGKAT

P. Ke dalam tangan-Mu kuserahkan diriku, * ya Tuhan, penyelamatku.
S. Ke dalam tangan-Mu kuserahkan diriku, * ya Tuhan, penyelamatku.
P. Engkaulah penebusku, ya Allah yang benar.
S. Ya Tuhan, penyelamatku.
P. Kemuliaan kepada Bapa, * dan Putera dan Roh Kudus.
S. Ke dalam tangan-Mu kuserahkan diriku, * ya Tuhan, penyelamatku.

KIDUNG INJIL

( Luk 2, 29-32 ) - Kristus cahaya para bangsa
Antifon: Berkatilah kami, ya Tuhan, bila kami berjaga, lindungilah kami, bila kami tidur. Semoga kami berjaga bersama Kristus dan beristirahat dalam damai (M.P. Alleluya).

Sekarang, Tuhan, perkenankanlah hamba-Mu berpulang *
    dalam damai sejahtera, menurut sabda-Mu.

Sebab aku telah melihat keselamatan-Mu *
    yang Kausediakan di hadapan segala bangsa.

Cahaya untuk menerangi para bangsa *
    dan kemuliaan bagi umat-Mu Israel.

Kemuliaan kepada Bapa *
    dan Putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu *
    dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon: Berkatilah kami, ya Tuhan, bila kami berjaga, lindungilah kami, bila kami tidur. Semoga kami berjaga bersama Kristus dan beristirahat dalam damai (M.P. Alleluya).

DOA PENUTUP

Tuhan Yesus Kristus, enaklah pikulan yang Kauletakkan atas bahu para pengikut-Mu, dan ringanlah beban yang Kauberikan kepada orang yang lemah lembut dan rendah hati. Terimalah kiranya usaha dan niat kami pada hari ini dan berilah kami istirahat, supaya kami dapat mengabdi Engkau dengan lebih giat. Sebab Engkaulah pengantara kami, sepanjang segala masa. Amin.

PENUTUP

P.
Semoga Allah yang mahakuasa menganugerahkan istirahat dalam naungan belaskasihan-Nya.
S. Amin.

ANTIFON PENUTUP

Salam, Maria, penuh rahmat,
Tuhan sertamu.
Terpujilah engkau di antara wanita,
dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
Santa Maria, bunda Allah,
doakanlah kami yang berdosa ini,
sekarang dan waktu kami mati.

Atau:

Santa Maria, bunda Kristus,
kami berlindung padamu.
Janganlah mengabaikan doa kami,
bila kami dirundung nestapa.
Bebaskanlah kami selalu dari segala maya bahaya,
ya perawan yang terpuji.

Atau:

Salam, ya ratu, bunda yang berbelaskasih,
hidup, hiburan dan harapan kami.
Kami semua memanjatkan permohonan,
kami amat susah, mengeluh, mengesah,
dalam lembah duka ini.
Ya ibunda, ya pelindung kami,
limpahkanlah kasih sayangmu yang besar kepada kami.
Dan Yesus, puteramu yang terpuji itu,
s'moga kautunjukkan kepada kami.
O ratu, o ibu, o Maria, bunda Kristus.

Atau:

Bunda yang berbelaskasih,
engkau melahirkan penyelamat.
Pelindung kami, kami mohon restu,
agar slamat senantiasa
berkat doamu di hadapan Yesus,
puteramu yang tercinta.
Kuatkanlah kami yang lemah
dengan iman, harapan dan kasih sejati,
ya Maria, bunda kami.

Atau:

Salam, ya ratu surgawi,
salam, bunda Putra ilahi.
Darimulah hidup kami
memperoleh terang suci.
Bersukalah, ya Maria, bunda yang paling jelita.
Hiduplah, bunda mulia,
doakanlah kami semua.

Atau: (Untuk Masa Paskah)

Ratu surga, bersukacitalah, alleluya.
Sebab Kristus yang telah kaukandung, alleluya.
Telah bangkit seperti diramalkanNya, alleluya.
Doakanlah kami pada Allah, alleluya.

--o0o--

Informasi

     Pastoral Panggilan
     Prokur Misi
     RR Giri Nugraha
     P.A. Pasang surut
     Biara Gembala Baik
     Biara Timika
     Skolastikat - Yogya
     V.V.P. - Yogya
     Novisiat SCJ - Gisting

 

 

 
Multimedia:: © SCJ Propinsi Indonesia - Terima kasih Anda telah mengunjungi situs ini ::